Woensdag 22 november 2017

Nieuw; Kennisagenda Sportgeneeskunde!

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft voor het eerst de Kennisagenda Sportgeneeskunde opgesteld. De Kennisagenda is ontwikkeld om het klinisch handelen van de sportarts het komende decennium wetenschappelijk te onderbouwen voor onderwerpen die een hoge relevantie en urgentie hebben voor sportzorgverleners. Hiermee kan de sportgeneeskundige zorg verder geoptimaliseerd worden en kan de wetenschappelijke basis van de sportgeneeskunde worden verbreed.

Kennishiaten

Een speciale werkgroep heeft de Kennisagenda opgesteld. In de kennisagenda staan 10 onderzoeksvragen geformuleerd die antwoord geven op vragen rondom de grootste kennishiaten in de praktijkvoering van de sportarts. In de Kennisagenda is tevens te lezen hoe de klinische kennishiaten zijn geïnventariseerd en geprioriteerd.

 Meer informatie

-       Bekijk de Kennisagenda Sportgeneeskunde;

-       Bekijk de poster met de tien onderzoeksvragen uit de Kennisagenda.