Donderdag 25 augustus 2016

Nervus infrapatellaris neuropathie als oorzaak van onbegrepen knieklachten

Knieklachten scoren hoog op de lijst van meest voorkomende blessures op het sportmedisch spreekuur (ongeveer 40% van alle blessures). In veel gevallen kan eenvoudig een diagnose worden gesteld. Soms meldt een patiënt zich echter met onbegrepen lang bestaande pijnklachten, waarmee al een uitgebreid medisch circuit is doorlopen met ondermeer een MRI, bezoek orthopeed en behandeling door fysiotherapeut, alles zonder effect. De volgende casus is hiervan een voorbeeld.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde 1, 2016. J.A. Nijboer, M.A. Kemler. Trefwoorden: zenuw, nervus infrapatellaris, bovenbeen, nervus saphenus, kanaal van hunter, membrana vastoadductoria, neuropathie, neurolyse,

x