Maandag 26 februari 2018

Nederlanders vooral met beweegklachten naar de huisarts

De meest gerapporteerde klachten bij de huisarts zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat, vooral klachten aan knie en de onderrug.
Wilt u als huisarts meer doen met deze klachten? Volg dan de Basiscursus Sportgeneeskunde.

De meest gerapporteerde klachten bij de huisarts zijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat, vooral klachten aan knie en de onderrug. Op nummer twee staat problemen aan de huid, gevolgd door problemen met de longen, zo blijkt uit cijfers van NIVEL Zorgregistraties.

Per 1.000 ingeschreven patiënten, waren er in 2016 ongeveer 700 consulten voor klachten aan het bewegingsapparaat. Het aantal consulten ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen en neemt sterk toe met de leeftijd. Zo komen vrouwen van 65 jaar en ouder gemiddeld 1,5 keer per jaar voor beweegklachten.

Volg de Basiscursus Sportgeneeskunde

Wil je als huisarts meer doen met deze klachten? Volg dan de Basiscursus Sportgeneeskunde. Tijdens de Basiscursus Sportgeneeskunde komen de meest recente inzichten over de gunstige en nadelige effecten van sporten en bewegen aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op het praktisch handelen in de praktijk door veel met casuïstiek, workshops en practica te werken.

De cursus is zeer praktisch van opzet en reikt kennis en vaardigheden aan over veel voorkomende sportmedische problemen uit de dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen de verworven kennis en vaardigheden meteen in de dagelijkse praktijk toegepast worden. Van de cursisten wordt een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

  • Kennis opoen van het vakgebied en werkterrein van de sportgeneeskunde, de specifieke deskundigheden van de sportgeneeskunde en de positie van de sportgeneeskunde in de gezondheidszorg.
  • Kennis verwerven van de gezondheidsbevorderende effecten van sportbeoefening.
  • Kennis verwerven van veel voorkomende nadelige effecten van sportbeoefening.
  • Kennis en vaardigheden opdoen om sport-/beweegadviezen op te stellen voor gezonde niet-sporters en personen met een aandoening.
  • Kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot de preventie van sportgerelateerde aandoeningen.
  • Kennis en vaardigheden verwerven op het gebied van de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende sportgerelateerde aandoeningen.

Meer informatie leest u op: www.sportgeneeskunde.com/basiscursus-sportgeneeskunde