Dinsdag 11 augustus 2015

Myocardischemie door ‘myocardial bridging’ bij een duursporter

Wanneer een jonge atleet (<35 jaar) met een gezonde levensstijl zich meldt met angineuze klachten of een afwijkend rust-ECG, mogelijk duidend op ischemie, moet aan andere oorzaken gedacht worden. Naast geneesmiddelen- of drugsgebruik, stollingsstoornissen, stofwisselingsstoornissen en coronairanomalieën moet dan ook gedacht worden aan deels intramuraal verlopende coronairarteriën als mogelijke oorzaak van myocardischemie.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport 36, 3, juni 2003. B.C.M. te Boekhorst, P.J. Senden Trefwoorden: intramurale coronairarterie, inspanningstest, perfusiedefect, etiologie, ischemie

Ischemie van de hartspier bij oudere atleten (>35 jaar) is meestal het gevolg van atherosclerose van de coronairarteriën. Diabetes, roken, hypercholesterolemie, hypertensie, een positieve familieanamnese voor ischemische hartziekten en een inactief bestaan zijn onafhankelijke risicofactoren voor het verkrijgen van ischemische hartziekten als gevolg van atherosclerose. Wanneer een jonge atleet (<35 jaar) met een gezonde levensstijl zich meldt met angineuze klachten of een afwijkend rust-ECG, mogelijk duidend op ischemie, moet aan andere oorzaken gedacht worden. Naast geneesmiddelen- of drugsgebruik, stollingsstoornissen, stofwisselingsstoornissen en coronairanomalieën moet dan ook gedacht worden aan deels intramuraal verlopende coronairarteriën als mogelijke oorzaak van myocardischemie. Behandeling van symptomatische patiënten met een intramuraal verlopende coronairarterie bestaat uit bètablokkers, coronaire revascularisatie (chirurgisch of percutaan) of chirurgische myotomie. In dit artikel worden de bevindingen besproken van een asymptomatische duursporter onder de 35 jaar met een afwijkend rust-ECG, gevonden tijdens een sportkeuring.