Maandag 10 oktober 2016

Multidisciplinaire richtlijn: Preventief Medisch Onderzoek

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Zo ook externe richtlijnen. De richtlijn 'Preventief Medisch Onderzoek' van de KNMG biedt randvoorwaarden voor de kwaliteit waaraan preventief medisch onderzoek moet voldoen.
Externe multidisciplinaire richtlijn KNMG. Trefwoorden: preventief, PMO, Bodyscans, Health Checks, MR-PMO

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Zo ook externe richtlijnen. De multidisciplinaire richtlijn 'Preventief Medisch Onderzoek' van de KNMG biedt randvoorwaarden voor de kwaliteit waaraan preventief medisch onderzoek moet voldoen.

De KNMG beschrijft waarom er een multidisciplinaire richtlijn rondom preventief medisch onderzoek moet komen.

De richtlijn zelf bevat informatie over:

  • Doel en doeltreffendheid van het Preventief Medisch Onderzoek;
  • Het PMO-proces;
  • Kwaliteitsmanagement;
  • Beoordelingssysteem
  • Opzet van informatie over preventief medisch onderzoek voor de burger