Maandag 06 juli 2015

More exercise for seniors: oppurtunities and challenges

Georganiseerd bewegen voor ouderen biedt gunstige perspectieven om gezond ouder te worden. Maarten Stiggelbout voerde in zijn proefschrift literatuur- en effectonderzoek uit.

Lichamelijke inactiviteit is een groot volksgezondheidsprobleem, ook bij ouderen. Georganiseerd bewegen voor ouderen biedt gunstige perspectieven om gezond ouder te worden. Maarten Stiggelbout voerde in zijn proefschrift literatuur- en effectonderzoek uit. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat beweegprogramma's voor ouderen een positief effect hebben op de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Uit het effectonderzoek blijkt dat personen die minimaal twee keer per week aan Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) deelnemen een betere kwaliteit van leven en een beter evenwicht hebben. Het effect is het grootst bij degenen die lichamelijk inactief waren. Stiggelbout onderzocht tevens uitval van deelnemers bij diverse vormen van georganiseerd bewegen voor senioren. Een uitval van 50% na zes maanden is standaard zo blijkt uit de literatuur. Bij georganiseerde beweegactiviteiten voor senioren was de uitval slechts 15% en bij MBvO zelfs maar 10%. Gelet op het belang van blijvend beweeggedrag voor de gezondheid bieden deze resultaten gunstige perspectieven.

Campagne 30minutenbewegen
De resultaten zijn voor de campagne 30minutenbewegen de bevestiging voor gerichte aandacht rondom MBvO. Door heel Nederland ontvangen docenten MBvO gratis uitnodigingskaarten die deelnemers kunnen uitdelen aan bijvoorbeeld een vriend, de buurvrouw of hun zwager. Het doel: lichamelijk inactieve senioren verleiden tot meer bewegen op basis van persoonlijk contact. MBvO is met ruim 300.000 deelnemers een van de grootste beweegprogramma s, zogezegd 300.000 ambassadeurs die met deze kaartenactie te-weinig-actieven kunnen bewegen tot deelname.