Vrijdag 07 augustus 2015

Meisjes en vrouwen in de sport

De mogelijkheid voor meisjes en vrouwen om een sport te beoefenen is in de loop der jaren sterk toegenomen. De Medische Commissie van het IOC heeft als standpunt dat sport voor iedereen is. Meisjes en vrouwen dienen vanwege hun geslacht dus niet uitgesloten te worden van sportparticipatie. Zoals voor alle bevolkingsgroepen, wegen ook bij sportdeelname van meisjes en vrouwen de voordelen ruim op tegen de nadelen.
Artikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. Medische commissie van het IOC, werkgroep vrouwen in de sport. Trefwoorden: meisjes, vrouwen, sportparticipatie, genderspecificiteit/sexeverschillen, Female Athlete Triad.

De mogelijkheid voor meisjes en vrouwen om een sport te beoefenen is in de loop der jaren sterk toegenomen. De Medische Commissie van het IOC heeft als standpunt dat sport voor iedereen is. Meisjes en vrouwen dienen vanwege hun geslacht dus niet uitgesloten te worden van sportparticipatie. Zoals voor alle bevolkingsgroepen, wegen ook bij sportdeelname van meisjes en vrouwen de voordelen ruim op tegen de nadelen. De medische commissie van het IOC stimuleert inspanningen die leiden tot meer begrip van de speciale zorg voor vrouwelijke atleten, zodat maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden om blessures van vrouwelijke atleten te voorkomen en de kwaliteit van hun deelname te verbeteren. In het artikel worden de voordelen van sportparticipatie besproken, evenals specifieke risico’s en aanbevelingen om het blessurerisico te verminderen en deelname te stimuleren door overkoepelende sportorganisaties, leraren/coaches en  professionals, ouders en in onderzoek.