Woensdag 22 juli 2015

Meer of minder getalenteerd: fysieke kenmerken van jeugdige volleyballers

Het doel van het onderzoek was om een aantal onderdelen van het SPIKE-rapport van de NeVoBo Volleybal School kritisch te bekijken.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2004. T. Companjen, J. Douma, J.H.A. van Rossum. Trefwoorden: (hoog)begaafd, antropometrie, inspanningsfysiologie, psychologisch kenmerk.

Het doel van het onderzoek was om een aantal onderdelen van het SPIKE-rapport van de NeVoBo Volleybal School kritisch te bekijken. Van 126 volleyballers van de NeVoBo Volleybal School (62 jongens en 64 meisjes) in de leeftijd van 13 tot 16 jaar (B-jeugd) werden antropometrische, inspanningsfysiologische en psychologische gegevens verkregen. Er werden twee subgroepen gevormd, de groep van de ‘meest getalenteerden’ (van wie veel verwacht werd in de toekomst) en de ‘minst getalenteerden’ (geen toekomstverwachtingen). De statistische analyse (variantieanalyse, discriminantanalyse) was erop gericht na te gaan of er kenmerken zijn die binnen een jeugdige groep getalenteerde volleyballers het verschil maken tussen de genoemde twee subgroepen. In dit artikel gaat het vooral om antropometrische en inspanningsfysiologische kenmerken, hoewel een enkele psychologische variabele niet kan worden uitgesloten.