Maandag 10 augustus 2015

Meer bewegen voor sterkere botten

In dit artikel wordt het mogelijke werkingsmechanisme van lichaamsbeweging besproken op het skelet en welke epidemiologische evidentie er bestaat voor de effectiviteit van lichaamsbeweging ter preventie van osteoporose. Lichaamsbeweging lijkt een uitstekend middel om de botmassa te verhogen tijdens de jeugd en het leeftijdsgebonden verlies tijdens het ouder worden te verminderen. Ook bij pre- en postmenopauzale vrouwen zijn de gunstige effecten aangetoond.
Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport, 35, 4, augustus 2002. H.C.G. Kemper Trefwoorden: osteoporose, lichaamsbeweging, botmassa, preventie

In dit artikel wordt het mogelijke werkingsmechanisme van lichaamsbeweging besproken op het skelet en welke epidemiologische evidentie er bestaat voor de effectiviteit van lichaamsbeweging ter preventie van osteoporose. Lichaamsbeweging lijkt een uitstekend middel om de botmassa te verhogen tijdens de jeugd en het leeftijdsgebonden verlies tijdens het ouder worden te verminderen. Ook bij pre- en postmenopauzale vrouwen zijn de gunstige effecten aangetoond. Op oudere leeftijd (75+) dienen ook maatregelen te worden overwogen ter preventie van vallen en valgerelateerde fracturen (zoals heupprotectoren). Bij de jeugd daalt de hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens de adolescentie sterk en bijna tweederde van de volwassen Nederlandse bevolking beweegt te weinig. Derhalve mag van een verhoging van het niveau van lichaamsbeweging (o.a. door middel van regelmatige sportbeoefening) in de algemene bevolking verwacht worden dat dit zal leiden tot een aanzienlijke preventie van osteoporose en de aan osteoporose gerelateerde fracturen.