Donderdag 19 juli 2018

Medial tibial stress syndrome; diagnosis, treatment and outcome assessment

Het mediaal tibiaal stress syndroom (MTSS) staat bekend als shin splints, maar wordt ook wel botvliesontsteking of springschenen genoemd in de volksmond. MTSS is een pijnsyndroom en van de meest voorkomende sportblessures, echter is er weinig bekend over de behandeling ervan. In het proefschrift van Marinus Winters worden diagnostische tests, behandelingen en uitkomsten van MTSS beschreven.

Het mediaal tibiaal stress syndroom (MTSS) staat bekend als shin splints, maar wordt ook wel botvliesontsteking of springschenen genoemd in de volksmond. MTSS is een pijnsyndroom en van de meest voorkomende sportblessures, echter is er weinig bekend over de behandeling ervan. In het proefschrift van Marinus Winters worden diagnostische tests, behandelingen en uitkomsten van MTSS beschreven.

 

MTSS kan gediagnosticeerd worden aan de hand van een korte en gerichte anamnese en een lichamelijk onderzoek, terwijl vaak dure scans gebruikt worden. Het gebruik van scans bij het diagnosticeren van shin splints zorgt voor verwarring omdat het (nog) onbekend is welke weefselstructuur precies is aangedaan bij shin splints.  Ook is er geen relatie tussen wat zichtbaar is op een scan en de aan- of afwezigheid van shin splints. Bovendien laat musculoskeletale echografie periostale en tendinogene abnormaliteiten zien bij sporters met en zonder shin splints. De sportarts of sportfysiotherapeut moet daarom vertrouwen op zijn/haar klinische diagnose van shin splints aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek.

 

Op basis van de literatuur is er niet een behandeling van MTSS aan te bevelen voor de klinische praktijk. In een van de studies worden twee patiënten behandeld met pre-tibiale corticosteroïden injecties. Deze behandeling heeft ongewenste effecten (depigmentatie van de huid en atrofie van subcutaan vetweefsel) en geen tot nauwelijks positieve effecten (vermindering van pijn en verbetering in functioneren).

 

Om inzicht te krijgen in de uitkomsten voor sporters van behandelingen, wordt in dit proefschrift een nieuwe PROM gegenereerd en getoetst voor MTSS: de Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS) score, bestaande uit 15 items. De MTSS score bleek valide, betrouwbaar en responsief. Deze PROM is vooral geschikt om groepen van patiënten te volgen over de tijd en lijkt minder geschikt om individuele patiënten te volgen.

 

Marinus Winters promoveerde op 20 november 2017 aan de Universiteit Utrecht.

Lees het proefschrift.