Donderdag 30 juli 2015

Marginal deficiences of thiamin, riboflavin, vitamin B-6 and vitamin C: prevalence and functional consequences in man

Epidemiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat in rijke landen de inneming van thiamine, riboflavine, vitamine B-6 en C marginaal kan zijn als gevolg van een onverstandige voedselkeuze of bereidingswijze. Welke gevolgen een marginaal deficiƫnte vitaminestatus heeft voor het functioneren en de gezondheid van de consument is nog niet erg duidelijk.

In rijke landen als Nederland komen uitgesproken vitaminedeficiënties zelden voor. Niettemin kan zelfs een lage prevalentie van ernstige deficiënties erop wijzen dat een veel groter aantal mensen lijden aan marginale vitaminetekorten. Een marginaal vitaminetekort kenmerkt zich door vitaminespiegels in lichaamsvloeistoffen en -weefsels die beneden referentiewaarden liggen en door biochemische veranderingen in de stofwisseling zonder dat er sprake is van klinische symptomen van een vitamine-tekort. Epidemiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat in rijke landen de inneming van thiamine, riboflavine, vitamine B-6 en C marginaal kan zijn als gevolg van een onverstandige voedselkeuze of bereidingswijze. Welke gevolgen een marginaal deficiënte vitaminestatus heeft voor het functioneren en de gezondheid van de consument is nog niet erg duidelijk.

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven was erop gericht te achterhalen wat de gevolgen zijn van een gelijktijdige beperking in de inneming van bovengenoemde vitamines. Bovendien is bekeken of er specifieke groepen in de Nederlandse samenleving zijn met een meer dan gemiddeld risico op een te lage inneming van één van deze vitamines of een combinatie van verschillende van deze vitamines.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com