Donderdag 09 juli 2015

Longstanding adduction-related groin pain in athletes

Dit proefschrift is geschreven om een bijdrage te leveren aan de kennis betreffende langdurige adductie-gerelateerde liesklachten (overal in het proefschrift afgekort als LAGP) om de zorg te verbeteren.

Een liesblessure is een veel voorkomend probleem bij sporters, en in het bijzonder bij voetballers. Gelukkig gaan de meeste liesblessures na een korte periode van rust vanzelf over, en is sportdeelname weer mogelijk. Er zijn echter ook liesblessures die niet vanzelf over gaan. Meestal zijn dit ook de blessures die geleidelijk zijn ontstaan. Sporters met een dergelijke blessure komen vroeg of laat in het (para-)medische circuit terecht op zoek naar duidelijkheid betreffende hun probleem, om uiteindelijk te komen tot een oplossing, opdat zij hun sportactiviteiten weer kunnen hervatten. Hoewel onderzoek op het gebied van sportblessures steeds meer aandacht lijkt te krijgen, en klinische beslissingen steeds meer op evidentie berusten, blijft wetenschappelijk onderzoek bij chronische liesklachten slechts beperkt.

Dit proefschrift is geschreven om een bijdrage te leveren aan de kennis betreffende langdurige adductie-gerelateerde liesklachten (overal in het proefschrift afgekort als LAGP) om de zorg te verbeteren.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com