Maandag 06 juli 2015

Long-term outcomes of sports injuries

Het doel van het proefschrift is het in kaart brengen van de gevolgen die op lange termijn optreden na een sportletsel, initieel behandeld op de Centrale Spoed Opvang (CSO) van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

Sportbeoefening is een populaire manier om vrije tijd te besteden. Deze populariteit hangt samen met de voordelen van het sporten, zoals ontspanning, verbetering van de lichamelijke conditie en het voorkomen van welvaartziekten. Het is echter de vraag in hoeverre deze voordelen opwegen tegen de nadelen van het sporten: het optreden van letsels en de gevolgen daarvan.

Gevolgen op lange termijn zijn van belang, omdat sporters over het algemeen jong zijn en, dientengevolge, blijvende beperkingen langdurig van invloed zijn op kwaliteit van leven. Opmerkelijk genoeg is er slechts weinig informatie voorhanden over de lange termijn gevolgen van sportletsels.

Het doel van het proefschrift is het in kaart brengen van de  gevolgen die op lange termijn optreden na een sportletsel, initieel behandeld op de Centrale Spoed Opvang (CSO) van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Daarnaast zullen de factoren die samenhangen met het al dan niet opreden van deze lange termijn gevolgen worden onderzocht.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com