Woensdag 29 juli 2015

Lespakket Vallen is ook een sport

Lekker bewegen: thuis, buiten en op school. Het houdt kinderen fysiek én mentaal gezond. Maar soms gaat het fout. Dan belanden kinderen na een flinke smak in het ziekenhuis met een kneuzing of breuk.
Lespakket (2011) voor docenten basisonderwijs, maar ook te gebruiken door sportverenigingen, kinderopvang om kinderen veilig te vallen tijdens het bewegingsonderwijs; stap voor stap en op een leuke manier. Ontwikkeld door VeiligheidNL en Yos Lotens

Lekker bewegen: thuis, buiten en op school. Het houdt kinderen fysiek én mentaal gezond. Maar soms gaat het fout. Dan belanden kinderen na een flinke smak in het ziekenhuis met een kneuzing of breuk. Daarom is het belangrijk dat kinderen goed leren vallen. Om het aantal valletsels te verminderen, heeft VeiligheidNL het lespakket ‘Vallen is ook een sport’ ontwikkeld i.s.m. valexpert Yos Lotens. Tijdens de gymles leren kinderen volgens een betrouwbare methode veilig te vallen. Stap voor stap en op een leuke manier!

Onderzoek van het VUmc-EMGO laat zien dat het werken met het lespakket zorgt voor een halvering van het aantal valletsels bij kinderen. Daarnaast hebben kinderen meer kennis gekregen over hoe ze moeten vallen, zijn hun valvaardigheden verbeterd en hebben ze minder angst om te vallen. Daardoor doen de kinderen enthousiaster mee met alle spel- en bewegingsactiviteiten! Zowel leerkrachten als leerlingen zijn erg positief over het lespakket.

Waarom blessurepreventie bij de jeugd?
Sport en bewegen is belangrijk voor de opgroeiende jeugd, zowel voor hun (psycho)sociale en motorische ontwikkeling als voor hun lichamelijke gezondheid. Het stimuleren van sport en bewegen bij kinderen is daarom noodzakelijk en recent onderzoek laat zien dat de jeugd ook daadwerkelijk meer lijkt te zijn gaan bewegen. 

Tegelijkertijd is echter ook het aantal jeugdigen dat met een valletsel op de Spoedeisende Hulp afdeling van een ziekenhuis terechtkomt flink gestegen: bij 4-12 jarigen met 17%. Oorzaken hiervoor lijken verslechterde motorische vaardigheden van de jeugd (waardoor ze bijvoorbeeld vaker vallen, botsen en gewrichten verdraaien) en de stijgende prevalentie van overgewicht onder Nederlandse jeugdigen (waardoor ze bijvoorbeeld vaker botten breken). Bij het stimuleren van sport en bewegen lijkt aandacht voor het aanleren van beweegvaardigheden dan ook onmisbaar. 

“Vallen is ook een sport”
Als leerkracht wilt u graag leuke, uitdagende maar vooral veilige gymlessen geven. Om kinderen veilig te leren vallen en ongevallen te verminderen is uw hulp nodig. Als docent bent u de aangewezen persoon om leerlingen in het bewegingsonderwijs veilig te leren vallen. VeiligheidNL heeft daarom voor u het lespakket “Vallen is ook een sport” ontwikkeld i.s.m. valexpert Yos Lotens. Dit lespakket geeft u de handvatten en materialen om leerlingen veilig te leren vallen en zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van valongevallen en verwondingen. 

Het lespakket Vallen is ook een sport zorgt ervoor dat leerlingen:

  • Minder angstig worden om te vallen;
  • Meer zelfvertrouwen krijgen;
  • Hun gevoel voor zelfredzaamheid vergroten;
  • Uiteindelijk met meer plezier aan spel- en bewegingsactiviteiten deelnemen.

Op deze manier is het lespakket van positieve invloed op het sociale leven van kinderen.