Vrijdag 14 augustus 2015

Lengtescheuring van de peroneus brevispees ten gevolge van chronische subluxatie

Bij omzwikken van de enkel kan ten gevolge van een scheuring van het retinaculum de peroneuspees geheel of partieel luxeren. Bij een partiële luxatie (subluxatie) schuurt de pees over de achterzijde van de fibula. Dit kan leiden tot een lengtescheuring van de pees met klachten. De beschreven vier casus demonstreren dat chronische subluxatie van de peroneus brevispees vaak niet of laat wordt onderkend, mede door onbekendheid met het type letsel.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 39, 4, augustus 2006. H.G. Pietersen, P.R.G. Brink Trefwoorden: peroneuspeessubluxatie, peroneuspeeslengtescheur, inversietrauma, enkelklachten, mitek ankers, peroneuspees, behandeling, etiologie

Bij omzwikken van de enkel kan ten gevolge van een scheuring van het retinaculum de peroneuspees geheel of partieel luxeren. Bij een partiële luxatie (subluxatie) schuurt de pees over de achterzijde van de fibula. Dit kan leiden tot een lengtescheuring van de pees met klachten. De beschreven vier casus demonstreren dat chronische subluxatie van de peroneus brevispees vaak niet of laat wordt onderkend, mede door onbekendheid met het type letsel. De hierbij gevonden lengtescheuren zijn een zelden beschreven variant bij chronische subluxatie van de pees ter hoogte van de distale fibula. De gebruikte hersteltechniek door middel van hechten van de pees en stabilisatie van het retinaculum met Mitek ankers blijkt simpel en doeltreffend.