Woensdag 05 augustus 2015

Kosten van sportblessures in Nederland gemeten

Het rapport "Kosten van sportblessures in Nederland gemeten" geeft een schatting van de directe en indirecte kosten van sportblessures in Nederland over de periode 2000-2006. De jaarlijkse directe medische kosten worden geschat op 230 miljoen euro en de jaarlijkse indirecte kosten op 360 miljoen euro. Jaarlijks worden 1,4 miljoen werkdagen in Nederland verzuimd ten gevolge van sportblessures. De indirecte kosten zijn minstens 1,5 keer hoger als de direct medische kosten.
Een rapport over de totale (directe en indirecte) kosten van sportblessures in Nederland, gepubliceerd in 2009, in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

Het rapport "Kosten van sportblessures in Nederland gemeten" geeft een schatting van de directe en indirecte  kosten van sportblessures in Nederland over de periode 2000-2006. De jaarlijkse directe medische kosten worden geschat op 230 miljoen euro en de jaarlijkse indirecte kosten op 360 miljoen euro. Jaarlijks worden 1,4 miljoen werkdagen in nederland verzuimd ten gevolge van sportblessures. De indirecte kosten zijn minstens 1,5 keer hoger als de direct medische kosten. Het onderzoek maakt duidelijk dat door preventie van sportblessures aanzienlijke kosten bespaard kunnen worden. Overheid en bedrijfsleven hebben hierbij een gezamenlijk belang, wat voor bedien mogelijkheden biedt voor samenwerking en investering in preventie.