Dinsdag 28 juli 2015

Kortdurende creatinesuppletie heeft geen effect op spiereigenschappen en sprintprestatie

In een dubbelblind onderzoek werden, bij 23 goed getrainde roeiers, de effecten van kortdurende creatinesuppletie (20 g per dag gedurende 6 dagen) onderzocht op spieractivatie, vermoeidheid en herstel van de m. quadriceps tijdens elektrische stimulatie en op maximale prestatie tijdens fietssprints.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2001. J.G.M. Beltman & M. Deutekom e.a. Trefwoorden: creatine, creatinesuppletie, roeien, elektrische stimulatie, vermoeidheid, herstel, piekvermogen, sprintprestatie

In een dubbelblind onderzoek werden, bij 23 goed getrainde roeiers, de effecten van kortdurende creatinesuppletie (20 g per dag gedurende 6 dagen) onderzocht op spieractivatie, vermoeidheid en herstel van de m. quadriceps tijdens elektrische stimulatie en op maximale prestatie tijdens fietssprints. Er werden 40 herhaalde elektrisch gestimuleerde concentrische contracties opgelegd met een constante hoeksnelheid van 180°/s (bereik 90° tot 140° kniehoek). Om herstel te bepalen werd het moment gemeten op verschillende tijdstippen na de laatste contractie. Tenslotte werden 2 maximale 30 seconden sprints uitgevoerd op een fietsergometer. Lichaamsgewicht (gemiddelde ± SEM) nam significant toe in de creatinegroep van 85,7 ± 2,7 naar 87,3 ± 2,9 kg maar niet in de placebogroep (van 82,6 ± 3,0 naar 82,7 ± 2,9 kg). Creatinesuppletie had geen effect op het maximaal vrijwillig geleverde moment, noch op moment, vermoeidheid en herstel door elektrische stimulatie. Ook was er in geen van beide sprints een significant effect op piekvermogen, tijd nodig om het piekvermogen te bereiken, geleverde arbeid tot piekvermogen en totaal geleverde arbeid.