Dinsdag 11 oktober 2016

KNMG-richtlijnen

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Zo ook externe richtlijnen. De Vereniging voor Sportgeneeskunde verwijst graag naar de KNMG-richtlijnen met uiteenlopende inhoud, zoals 'Richtlijn online arts-patiënt contact, met aanvulling Handreiking Artsen en Social Media, of de richtlijn rondom beroepsgeheim en openheid na incidenten.
KNMG richtljinen. trefwoorden: Arbeidsgerichte medische zorg, Alcohol, Affectieve relatie met de patiënt, Asielzoekers en ongedocumenteerde vreemdelingen, abortus, Beroepsgeheim, Behandelingsovereenkomst, Bewust afzien van eten en drinken, Calamiteiten, CPME (Europese artsenorganisatie), Deskundigenrapportages (beroepsgeheim), Dwangvoeding hongerstakende gedetineerden, Elektronische patiëntgegevens, eHealth, Euthanasie, Fraude, Gezondheidscheck, Geneesmiddelenbeleid, Geneesmiddelenreclame en gunstbetoon, Geneeskundige verklaring, Gedragsregels van artsen, Health check, Huiselijk geweld, Herregistratie BIG-register, Informatieverstrekking aan zorgverzekeraars (beroepsgeheim), Informed consent, Informatiebeveiliging, Jongensbesnijdenis, Kwetsbaar ouderschap, Klachtrecht, Kwaliteitskader, Kindermishandeling, Lijkschouw, Lijden aan het leven, Medische aansprakelijkheid, Medische professionaliteit, Mensenrechten, Meerderjarige wilsonbekwamen, Medische zorg aan jeugdigen, Medische ouderenzorg, Medisch tuchtrecht, Medisch dossier overledene (beroepsgeheim), Medisch dossier (beroepsgeheim)

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd. Zo ook externe richtlijnen. De Vereniging voor Sportgeneeskunde verwijst graag naar de KNMG-richtlijnen met uiteenlopende inhoud, zoals 'Richtlijn online arts-patiënt contact, met aanvulling Handreiking Artsen en Social Media, of de richtlijn rondom beroepsgeheim en openheid na incidenten.