Vrijdag 14 augustus 2015

Kinematic MRI assessment of McConnell taping before and after exercise

Samenvatting van het artikel ‘Kinematic MRI assessment of McConnell taping before and after exercise’ (Pfeiffer RP, DeBeliso M, Shea KG, Kelley L, Irmischer B, Harris C. Am J Sports Med 2004;32(3):621-628) Het doel van dit onderzoek was het beoordelen van de effectiviteit van een McConnelltape na inspanning, daarbij gebruik makend van MRI. In het algemeen wordt aangenomen dat de McConnelltape effectief wordt door het veranderen van patellaire alignment (meestal medialiseren).
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. T. Schers. Trefwoorden: McConnell, tape, MRI,

Het doel van dit onderzoek was het beoordelen van de effectiviteit van een McConnelltape na inspanning, daarbij gebruik makend van MRI. In het algemeen wordt aangenomen dat de McConnelltape effectief wordt door het veranderen van patellaire alignment (meestal medialiseren). De hypothese van dit onderzoek was dat een McConnelltape niet effectief is in het vasthouden van de medialisatie van de patella na inspanning. Aan dit onderzoek deden achttien vrouwen mee van gemiddeld 22 jaar, zonder een patellofemoraal pijnsyndroom. Er werd een MRI gemaakt in vier flexiehoeken van de knie, namelijk bij 0, 12, 24 en 36°, en op drie momenten: voor inspanning zonder tape, voor inspanning met tape en na inspanning met tape. Er waren significante verschillen in medialiseren van de patella bij alle hoeken tussen met tape en zonder tape voor inspanning en tussen met tape voor inspanning en met tape na inspanning. De tape zorgde er echter niet voor dat de medialisatie na inspanning gewaarborgd bleef. De conclusie is derhalve dat een McConnelltape inderdaad zorgt voor een medialisatie van de patella, maar die medialisatie blijft gedurende inspanning niet bestaan. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het inspanningsprotocol behoorlijk zwaar was en dat bij lichtere inspanningen de tape mogelijk wel kan werken. Toch heeft de tape vaak een aanvullende waarde. De voordelen kunnen mogelijk berusten op veranderingen in propriocepsis, stressvermindering (druk per oppervlak lager door toename van het contactoppervlak) of andere factoren.

Pfeiffer RP, DeBeliso M, Shea KG, Kelley L, Irmischer B,
Harris C. Am J Sports Med 2004;32(3):621-628.