Woensdag 30 september 2015

Is creatinesuppletie nuttig bij topvolleybal?

In de literatuur zijn er aanwijzingen dat creatinesuppletie een positief effect kan hebben bij herhaalde kortdurende intensieve activiteiten. Het doel van deze studie is een antwoord te geven op de vraag of sportartsen creatinesuppletie bij topvolleybal zinvol achten. Door middel van een enquête wordt de ervaring van een 18-tal Nederlandse sportartsen onderzocht.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde 2, 2007. H.A.T. Rijken, W.R. de Vries. Trefwoorden: creatine, voedingssupplement, ergogene effecten, topvolleybal, volleybal, creatinesuppletie,

x