Vrijdag 11 september 2015

iPlay-study; development and evaluation of a school based physical activity-related injury prevention programme

Proefschrift (2010), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in voorkomen van blessures bij kinderen . Auteur: Collard, D.C.M., Vrije Universiteit Amsterdam, evidence based informatie. Aard van de informatie: onderzoek.

Sport- en spelactiviteiten bevorderen over het algemeen de gezondheid. Deze fysieke activiteiten kunnen echter ook leiden tot blessures. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van een lesprogramma ter voorkoming van blessures bij kinderen op de basisschool. Dit lesprogramma, genaamd iPlay – dat staat voor ‘injury Prevention lessons affecting youth’- is gericht op het voorkomen van sport- en spelblessures bij kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Het iPlay programma is geëvalueerd in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. In de verschillende hoofdstukken worden de resultaten met betrekking tot de incidentie van blessures, de ernst van blessures en de kosten die gerelateerd zijn aan blessures vermeld. Vervolgens wordt de opzet van het iPlay-lesprogramma beschreven en worden de resultaten en de effectiviteit van het lesprogramma bediscussieerd.

  • Wilt u dit proefschrift inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com met het verzoek om de contactgegevens van de auteur.