Dinsdag 28 juli 2015

Inventarisatie van medische zorg in voetbalstadion Galgenwaard tijdens wedstrijden van FC Utrecht 1998-2005

In dit artikel wordt de organisatie van de medische zorg voor publiek en personeel in Stadion Galgenwaard tijdens voetbalwedstrijden van FC Utrecht beschreven.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2 - 2006. G.J. de Borst, W.E. Fiets, S. Goedegebuure, F.J. Van Hellemondt. Trefwoorden: stadionarts, medische voorziening, voetbalstadion

In dit artikel wordt de organisatie van de medische zorg voor publiek en personeel in Stadion Galgenwaard tijdens voetbalwedstrijden van FC Utrecht beschreven. Er werd een analyse verricht van de werkdruk voor stadionartsen aan de hand van het (gemiddeld) aantal bezoekers aan de EHBO-posten per wedstrijd en de aard van de gepresenteerde klachten tussen 1998 en 2005. De opzet van het onderzoek is descriptief en retrospectief van aard. Een standaard medisch consultformulier werd gebruikt ter documentatie van elk bezoek aan de EHBO binnen het stadion: van iedere patiënt werd de aard van het probleem en de ingestelde behandeling gedocumenteerd. Het gemiddeld aantal patiënten dat per seizoen door stadionartsen wordt beoordeeld ligt rond de 35. Dit aantal blijft relatief constant over de jaren en is niet toegenomen met de uitbreiding van de stadioncapaciteit. Excessief alcoholgebruik draagt substantieel bij aan de werklast. Tijdens avondwedstrijden zijn er relatief meer patiënten. De piek in werkdruk is echter onafhankelijk van het soort tegenstander en is daarmee niet op voorhand te voorspellen. De werkdruk voor de stadionarts is variabel en divers maar over het algemeen licht. De medische zorg in Stadion Galgenwaard is met de aanwezigheid van EHBO-ers, stadionarts, en ambulance adequaat georganiseerd.