Vrijdag 20 juli 2018

Inter-limb mechanisms and clinical relevance of cross-education in humans

Bij krachttraining met alleen je rechterarm, neemt ook de kracht in je linkerarm toe door cross-education. Het onderliggende neurale werkingmechanisme en de klinische relevantie van cross-education worden beschreven in het proefschrift van Tjerk Zult.

Bij krachttraining met alleen je rechterarm, neemt ook de kracht in je linkerarm toe door cross-education. Het onderliggende neurale werkingmechanisme en de klinische relevantie van cross-education worden beschreven in het proefschrift van Tjerk Zult.

Er is overlap in hersenactiviteit tussen eenzijdig trainen met en zonder spiegel, maar alleen spiegeltraining activeert het spiegelneuronen systeem. Het spiegelneuronen systeem verbindt sensorische neuronen die betrokken zijn bij de verwerking van de visuele informatie aangaande de beweging met motorneuronen. Krachttraining met een spiegel veroorzaakt meer cross-education dan training zonder spiegel, doordat er gebruik wordt gemaakt van augmented visuele feedback. Spiegeltraining kan mogelijk het herstel van eenzijdige orthopedische en neurologische aandoeningen versnellen.

Echter is er wel discussie over de klinische relevantie van cross-education, omdat de krachttoename in de niet-getrainde arm of been gemiddeld 8% is. Bovendien is er onduidelijkheid over de effecten van cross-education. In een van de studies in dit proefschrift wordt de effectiviteit van eenzijdige krachttraining van het gezonde been onderzocht op sneller herstel na voorste kruisband reconstructie. De resultaten laten geen significant versneld herstel zien. Wel kan het gezonde been dienen als referentie om het neuromusculaire herstel van het geopereerde been te monitoren.

Tjerk Zult promoveerde op 12 juni 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het proefschrift.