Dinsdag 28 juli 2015

Inspanningsparameters bij gezonde Nederlandse kinderen

Het doel van deze studie is het beschrijven van aƫrobe inspanningsparameters van 50 gezonde Nederlandse kinderen tussen de 8 en 16 jaar oud (27 jongens en 23 meisjes).
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, 2004. P.B. van Leeuwen, J. van der Net, P.J.M. Helders, T. Takken. Trefwoorden: aerobe inspanningsparameters, referentiewaarden, maximale zuurstofopname, maximale hartfrequentie, zuurstofpols, ademminuutvolume.

Het doel van deze studie is het beschrijven van aërobe inspanningsparameters van 50 gezonde Nederlandse kinderen tussen de 8 en 16 jaar oud (27 jongens en 23 meisjes). Tijdens de maximale fietsergometrie werden de zuurstofopname, de koolstofdioxideafgifte, het vermogen, de hartfrequentie, het ademminuutvolume en de respiratoire exchange ratio geregistreerd. Uit de resultaten bleek dat de maximale zuurstofopname, het maximale vermogen, de zuurstofpols en het maximale ademminuutvolume significant toenamen, naarmate gewicht, lengte en leeftijd toenamen. Het hartfrequentieherstel nam juist af. De maximale hartfrequentie, zuurstofopname per kilogram lichaamsgewicht en de respiratoire exchange ratio bleven constant. Op antropometrisch gebied vertoonden meisjes een significant hogere body mass index dan jongens. Geconcludeerd kan worden dat aërobe inspanningsparameters bij gezonde Nederlandse kinderen voorspeld kunnen worden aan de hand van gewicht, lengte, leeftijd en geslacht.