Dinsdag 11 augustus 2015

Inspanningsastma bij kinderen

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte gedurende de kinderjaren. Inspanningsastma of exercise-induced asthma wordt gedefinieerd als een aanval van astma, veroorzaakt door inspanning. De symptomen van inspanningsastma zijn vaak moeilijk te herkennen door het kind, de ouders en de arts. Daarnaast blijft het de vraag welke test het beste is om inspanningsastma te detecteren. Bovendien worden er verschillende criteria gebruikt bij het opsporen van inspanningsastma.
Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, 2004. N.M. Dijk, F. Verstappen. Trefwoorden: luchtwegobstructie, allergie, hyperreactiviteit, bronchospasme, inspanningsastma, kinderen

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte gedurende de kinderjaren. Inspanningsastma of exercise-induced asthma wordt gedefinieerd als een aanval van astma, veroorzaakt door inspanning. De symptomen van inspanningsastma zijn vaak moeilijk te herkennen door het kind, de ouders en de arts. Daarnaast blijft het de vraag welke test het beste is om inspanningsastma te detecteren. Bovendien worden er verschillende criteria gebruikt bij het opsporen van inspanningsastma. Er zijn twee theorieën over de pathogenese van inspanningsastma. Volgens de hyperosmolariteit-theorie zorgt waterverlies in de luchtwegen voor een verhoging van de osmolariteit van de luchtwegmucosa, waardoor er mediatoren afgegeven worden die bronchospasme teweegbrengen. Een andere theorie stelt dat snelle opwarming van de bronchiolaire bloedvaten na inspanning vasodilatatie en reactieve hyperemie van de microvasculatuur veroorzaakt, wat leidt tot submucosaal oedeem en bronchoconstrictie. De klimatologische omstandigheden, de intensiteit, duur en type inspanning en tijdstip op de dag beïnvloeden de astmatische respons. Wanneer kinderen met inspanningsastma plezier beleven aan sporten, zullen deze daartoe moeten worden aangemoedigd. Er zijn namelijk verscheidene medicamenteuze en niet medicamenteuze methoden om inspanningsastma onder controle te houden en om een aanval te voorkomen. Inspanningsastma wordt meestal behandeld met kortwerkende bronchodilatoren, met of zonder toevoeging van ontstekingsremmende stoffen.