Maandag 03 augustus 2015

IIiotibiale Band Syndroom (ITBS)

Multidisciplinaire richtlijn voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van ITBS. De richtlijn biedt ter bevordering van de implementatie aanknopings-punten voor bijvoorbeeld lokale (instituuts- of regio-) protocollen en/of transmurale zorgafspraken.
VSG Richtlijn, multidisciplinaire richtlijn (2010). A.Weir & J. Zwerver, e.a. VSG & NHG, e.a. ISBN 9789075959000. Trefwoorden: iliotibiale band syndroom, ITBS, multidisciplinair, richtlijn.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De multidisciplinaire richtlijn IIiotibiale Band Syndroom (ITBS) is tot stand gekomen in samenwerking met de NHG, NOTS, NVFS, NOV en ondersteund door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Dit is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Inhoud richtlijn:

  • Stroomdiagram ITBS
  • Overzicht van de aanbevelingen
  • Algemene inleiding

Hoofdstuk 1. Specifieke inleiding

Hoofdstuk 2. Diagnostiek
2.1 Wat is de waarde van lichamelijke diagnostische testen bij ITBS?
2.2 Wat is de waarde van aanvullend onderzoek bij ITBS?

Hoofdstuk 3. Behandeling
3.1 Wat is de effectiviteit van medicamenteuze interventies (inclusief injectie) bij ITBS?
3.2 Wat is de effectiviteit van fysiotherapeutische interventies bij ITBS?
3.3 Wat is de effectiviteit van overige maatregelen en adviezen bij ITBS?
3.4 Wat is de effectiviteit van chirurgische interventies bij ITBS?

Hoofdstuk 4. Aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek

Hoofdstuk 5. Implementatie en interne indicatoren
5.1 Hoe kan de implementatie van deze richtlijn worden bevorderd?
5.2 Interne indicatoren

Bijlage 1: Tabel Zoekstrategie