Maandag 17 augustus 2015

Identification of early degenerative changes in the knee after anterior cruciate ligament rupture

Artrose is een veel voorkomende ziekte van het bewegingsapparaat. Knieartrose is een multifactoriële ziekte, een belangrijke risicofactor is een doorgemaakt knieletsel. Een voorste kruisband (VKB) ruptuur is een veel voorkomende sportgerelateerde blessure. In dit proefschrift werden verschillende aspecten van het proces van VKB ruptuur tot artrose bestudeerd.

Artrose is een veel voorkomende ziekte van het bewegingsapparaat. Knieartrose is een multifactoriële ziekte, een belangrijke risicofactor is een doorgemaakt knieletsel. Een voorste kruisband (VKB) ruptuur is een veel voorkomende sportgerelateerde blessure. In dit proefschrift werden verschillende aspecten van het proces van VKB ruptuur tot artrose bestudeerd. Hiervoor werd een prospectieve observationele follow-up studie opgezet.

Een deelstudie toonde aan dat patiënten die conservatief behandeld zijn, twee jaar na een VKB ruptuur gedeeltelijk herstel laten zien van de VKB op MRI en enige verbetering wat betreft knielaxiteit. Verbetering van VKB kenmerken op MRI was matig geassocieerd met de verbeterde knielaxiteit. De resultaten van de prospectieve observationele studie toonden dat gedurende een periode van twee jaar follow-up na een VKB ruptuur de botdichtheid in de aangedane knie significant lager is in vergelijking met de gezonde contralaterale knie. Tevens toonden de resultaten dat twee jaar na een VKB ruptuur vroege degeneratieve veranderingen in de knie, vastgesteld op MRI als progressie van kraakbeendefecten en/ of osteofyten, aanwezig zijn bij 40% van de patiënten. De volgende determinanten hadden een positieve significante relatie met vroege degeneratieve veranderingen: mannelijk geslacht, ten tijde van het VKB trauma opgelopen meniscus letsel en mediaal kraakbeendefect, aanwezigheid van effusie en botoedeem in het mediale compartiment een jaar na het trauma.

Klik om dit artikel in te zien.