Vrijdag 11 september 2015

Hoe zinvol is krachttraining van uitsluitend de rugspieren?

Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2001. R. Stoeckart. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, krachttraining, balanstraining, rugextensoren, rugspieren

Door Kollmitzer et al. werd krachttraining van de rugextensoren vergeleken met balanstraining; houdingscontrole, kracht en spierefficiëntie waren de uitkomst parameters. Onderzoek vond plaats bij 26 gezonde jongeren (16-17 jaar) die zowel een maand krachttraining (a) kregen als een maand balanstraining(b). Groep 1 kreeg eerst a, vervolgens b,groep 2 eerst b dan a. Dagelijks werd drie keer,gedurende vier minuten, getraind. Na een maand krachttraining, waarbij naast de rugextensoren ook de heupextensoren werden aangespannen, bleek de houdingsstabiliteit afgenomen. Dit was niet het geval na een maand balanstraining. Aan het eind van de trainingsperiode van twee maanden waren er geen verschillen tussen groep 1 en 2, dus de volgorde (eerst krachttraining of eerst balanstraining) maakte voor het eindresultaat niets uit. De auteurs raden aan training niet te beperken tot de rugextensoren; ook de antagonisten dienen getraind te worden om te vermijden dat de houdingsstabiliteit afneemt. Hun raad sluit aan bij eerder onderzoek waarbij bleek dat de balans van ouderen verbeterde door krachttraining van zowel agonisten als antagonisten. Hoewel de gegevens van Kollmitzer et al. slechts betrekking hebben op gezonde jongeren geldt hun aanbeveling ook voor lage rugpatiënten. Aan hen wordt nog wel eens uitsluitend krachttraining van de rugextensoren aangeraden. Onderzoek: Kollmitzer et al. Effects of back extensor strength training versus balance training on postural control. Med Sci Sports Exerc 2000;32:1770-1776.