Donderdag 16 februari 2017

Hoe diagnosticeer je een afgeknelde bekkenslagader? (Deel 2 Bekkenslagaderdossier)

Zowel amateur- als topsporters, meestal wielrenners, schaatsers en triatleten ervaren tijdens het sporten vaak een gevoel van verzuring in (één van) de benen. Vele oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, waaronder een afgeknelde bekkenslagader. Hoe diagnosticeer je een afgeknelde bekkenslagader? Dat is te lezen in dit deel 2 van het Bekkenslagaderdossier.
Artikel over hoe een afgeknelde bekkenslagader is te diagnosticeren bij onder andere wielrenners en schaatsers. Trefwoorden: vaatprobleem, bekkenslagader, schaatsen, wielrennen, verzuring, schaatszit, heup, bloedvat, onbegrepen rugklachten, beenpijn, overbelasting, afgeknelde bekkenslagader.

Hoe is een afgeknelde bekkenslagader vast te stellen?

In het eerste deel van het Bekkenslagaderdossier is alles te lezen over de symptomen en het onstaansmechanisme van de afgeknelde bekkenslagader. Onbehandeld kan problematiek van de bekkenslagader leiden tot ernstige beschadiging van de slagaders! Het is daarom van belang op tijd de juiste diagnose te stellen, maar hoe doe je dat?

Self check voor sporter én arts/fysiotherapeut

Het kan zijn dat een sporter die in de praktijk komt zijn/haar eigen situatie al heeft ingeschat als duidend op een probleem met de bekkenslagader. Dit kan doordat hij/zij de self check heeft ingevuld. Middels de self check, ontwikkeld door sportarts G. Schep, Vereniging voor Sportgeneeskunde en andere betrokkenen van “de Kennis Transfer Sportgezondheidszorg”*, kan een sporter met genoemde klachten een aantal eenvoudige vragen beantwoorden. Als resultaat krijgt de sporter een inschatting van de kans dat een bloedvatprobleem de oorzaak is van zijn/haar klachten, waarna er een advies uitrolt wat te doen.

Als een sporter niet de self check heeft ingevuld moet u als (para)medicus zélf beducht zijn op een afgeknelde bekkenslagader als de sporter kampt met verzuringsproblematiek in een of beide benen bij inspanning, die snel afneemt na het verminderen van de sportactiviteit én die snel toeneemt bij toename van inspanning. Om het vermoeden te bevestigen, kunt u naast het afnemen van de anamnese ook zélf gebruikmaken van de self check.

Diagnoses uitsluiten en bij blijvende problematiek verdere diagnostiek

Met lichamelijk onderzoek of conventioneel beschikbare aanvullende diagnostiek is een vaatprobleem niet goed aan te tonen. Bij klachten die kunnen passen bij een vaatprobleem of een andere diagnose kan het doelmatig zijn om eerst andere diagnoses aan te tonen of uit te sluiten en te behandelen. Als klachten blijven bestaan, is verder onderzoek naar een sportgerelateerd vaatprobleem geïndiceerd. Deze diagnostiek kunt u niet zelf. Hiervoor kunt u uw patiënt doorverwijzen.

Doorverwijzing expertisecentrum bekkenslagaderproblematiek

Het aantonen en in kaart brengen van een vaatprobleem vereist complexe diagnostiek en ook de behandeling heeft een forse leercurve. Daarom is dit gecentraliseerd georganiseerd in Nederland bij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven, onder leiding van sportarts dr. G. Schep. Voor diagnostiek zijn zelfs technieken nodig die nog in ontwikkeling zijn, zoals inspanningsdiagnostiek met near infrared spectroscopie en pedaalkrachtmeting. Deze zijn normaliter niet beschikbaar in een ziekenhuis. Wel bij sportarts G. Schep in het Máxima Medisch centrum Veldhoven/Eindhoven.

Hoe behandel je nu een afgeknelde bekkenslagader? Dit is te lezen in deel 3 van het Bekkenslagaderdossier.

Meer informatie

Achtergrondinformatie

* De self-check en dit artikel is, in het kader van Kennis Transfer Sportgezondheidszorg*, ontwikkeld door Sportzorg.nl/VSG in samenwerking met diverse experts op het gebied van wielrennen/schaatsen. De groep experts bestaat uit sporters, trainers, sportartsen, bewegingswetenschappers, een fysiotherapeut en een cardioloog. Daarnaast zijn belangrijke partijen als KNWU, NTFU, KNSB, NTB, Dopingautoriteit en VeiligheidNL bij de groep betrokken.

* Sporters, begeleiders (zowel sporttechnisch als sportmedisch), wetenschappers en andere experts werken in diverse expertgroepen samen om sporters informatie te geven die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke kennis. Voor diverse onderwerpen/sporten zijn expertgroepen ontwikkeld. De expertgroep vertaalt wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de sportpraktijk. Het doel is de sporter en zijn/haar omgeving te voorzien van begrijpelijke en toegankelijke informatie. De sporter staat bij de KTS-methodiek centraal.