Donderdag 16 februari 2017

Hoe behandel je een afgeknelde bekkenslagader? (Deel 3 Bekkenslagaderdossier)

Zowel amateur- als topsporters, meestal wielrenners, schaatsers en triatleten ervaren tijdens het sporten vaak een gevoel van verzuring in (één van) de benen. Vele oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, waaronder een afgeknelde bekkenslagader. Hoe behandel je een afgeknelde bekkenslagader? Dit is te lezen in dit derde deel van het bekkenslagaderdossier.
Artikel over hoe een afgeknelde bekkenslagader is te behandelen bij onder andere wielrenners en schaatsers. Trefwoorden: vaatprobleem, bekkenslagader, schaatsen, wielrennen, verzuring, schaatszit, heup, bloedvat, onbegrepen rugklachten, beenpijn, overbelasting, afgeknelde bekkenslagader.

Behandeling bij vroege herkenning

Uit deel 1 van het Bekkenslagaderdossier bleek al dat een afgeknelde bekkenslagader vaker voorkomt dan gedacht en in deel 2 werd uitgelegd hoe je een afgeknelde bekkenslagader diagnosticeert. Maar hoe behandel je een afgeknelde bekkenslagader nu eigenlijk? Bij vroege herkenning van een afgeknelde bekkenslafader kan aanpassing van sport en/of houding of een aanpassing aan het materiaal helpen de bekkenslagader te ontlasten. Denk hierbij aan aanpassingen als:

  • Minder trainingsuren;
  • Meer training beneden het niveau waarop de klachten beginnen;
  • Minder diepe zit op de fiets (stuur omhoog en zadel naar voren);
  • Een andere fiets (hybride/stadsfiets, eventueel met vlinderstuur);
  • Geen trekbeweging aan de trappers maar alleen duwbeweging vanuit de benen;
  • Meer rechtop schaatsen;
  • Stoppen met de sport die de problemen veroorzaakt.

Verdenking niet genoeg voor aanpassingsadviezen!

Genoemde adviezen moeten alleen gegeven worden als er een vaatprobleem is gediagnosticeerd! Dus niet bij enkel een verdenking op een bekkenslagaderprobleem. Dit, omdat voor een (beroeps)sporter dergelijke adviezen behoorlijk ingrijpend zijn. Bij verdenking blijkt vaak 60% daadwerkelijk een vaatprobleem te hebben. Er is dus ook een kans van 40 % op een andere oorzaak. Als deze groep bovengenoemde adviezen krijgt, terwijl de onderliggende oorzaak iets anders is, betekent dit een onnodige trainingsaanpassing en een delay in de diagnostiek en juiste behandeling. Daarom is het nodig om bij een verdenking niet alleen af te gaan op de verdenking zelf, maar daadwerkelijk de verdenking te toetsen door nadere diagnostiek in het Máxima Medisch Centrum bij sportarts G. Schep. Alleen dan kunnen vaatproblemen worden uitgesloten en aangetoond en hoeven onnodige adviezen niet gegeven te worden.

Behandeling in een vergevorderd stadium

Als een vaatprobleem daadwerkelijk aangetoond is en als bekkenslagaderproblematiek in een verder gevorderd stadium is zodat trainingsaanpassingen niet meer toereikend zijn, kan worden besloten tot een operatie. In het beginstadium van bekkenslagaderproblematiek wordt de bekkenslagader operatief losgemaakt van het onderliggende weefsel. In latere stadia kan het nodig zijn om een ingrijpender vaatreconstructie te doen. Dit wil zeggen dat de slagader niet alleen wordt losgemaakt, maar dat de slagader ook gerepareerd wordt. Bij een te lange bekkenslagader wordt de slagader ingekort. Heeft zich littekenweefsel gevormd in de slagader, dan wordt de slagader wijder gemaakt door het inhechten van een stuk beenader. Deze vaatreconstructies brengen meer risico's met zich mee. Niet alleen het onderzoek maar ook de operatieve behandeling van deze vaatproblemen is hoog gespecialiseerd maatwerk en vindt in Nederland alleen maar plaats in Máxima Medisch centrum Veldhoven/Eindhoven.

Meer informatie

Achtergrondinformatie

* De self-check en dit artikel is, in het kader van Kennis Transfer Sportgezondheidszorg*, ontwikkeld door Sportzorg.nl/VSG in samenwerking met diverse experts op het gebied van wielrennen/schaatsen. De groep experts bestaat uit sporters, trainers, sportartsen, bewegingswetenschappers, een fysiotherapeut en een cardioloog. Daarnaast zijn belangrijke partijen als KNWU, NTFU, KNSB, NTB, Dopingautoriteit en VeiligheidNL bij de groep betrokken.

* Sporters, begeleiders (zowel sporttechnisch als sportmedisch), wetenschappers en andere experts werken in diverse expertgroepen samen om sporters informatie te geven die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke kennis. Voor diverse onderwerpen/sporten zijn expertgroepen ontwikkeld. De expertgroep vertaalt wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar de sportpraktijk. Het doel is de sporter en zijn/haar omgeving te voorzien van begrijpelijke en toegankelijke informatie. De sporter staat bij de KTS-methodiek centraal.