Donderdag 30 juli 2015

Het inspanningsgebonden compartimentsyndroom

Een compartimentsyndroom is een ziektebeeld waarbij hoge weefseldrukken in een gesloten lichaams-ruimte de functie én de vitaliteit van weefsels in deze ruimte bedreigen. In de meeste gevallen ontstaat dit ziektebeeld als complicatie na een fractuur; snelle decompressie moet in dergelijke gevallen blijvend functieverlies vóórkomen.

Een compartimentsyndroom is een ziektebeeld waarbij hoge weefseldrukken in een gesloten lichaams-ruimte de functie én de vitaliteit van weefsels in deze ruimte bedreigen. In de meeste gevallen ontstaat dit ziektebeeld als complicatie na een fractuur; snelle decompressie moet in dergelijke gevallen blijvend functieverlies vóórkomen. Bij inspanningsgebonden compartiment syndromen ontstaan (pathologisch) verhoogde weefseldrukken tijdens fysieke inspanning. Het ziektebeeld komt zelden in een acute maar meestal in een chronische vorm voor.

In dit proefschrift worden een aantal aspecten van het chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom nader onderzocht:

  • Hoofdstuk 1: Het inspanningsgebonden compartiment syndroom: Een overzicht van de literatuur.
  • Hoofdstuk 2: Fasciotomie bij het (chronisch) inspanningsgebonden compartiment syndroom van het onderbeen; goede resultaten na inspanningsgebonden drukmeting.
  • Hoofdstuk 3: Resultaten van fasciotomie bij patiënten met inspanningsgebonden pijn aan het onderbeen. Een prospectief onderzoek.
  • Hoofdstuk 4: Weefseldrukken bij patiënten met een (chronisch) inspanningsgebonden compartiment syndroom van het onderbeen in vergelijking met die van proefpersonen.
  • Hoofdstuk 5: Bij welke weefseldruk, gemeten direct na inspanning, mag de diagnose van het chronisch compartiment syndroom van het onderbeen worden gesteld?
  • Hoofdstuk 6: De diagnostische waarde van MRI-scan voor de diagnostiek van het chronisch compartiment syndroom  van het onderbeen.
  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com