Maandag 20 juli 2015

Het effect van het GALM-introductieprogramma op het dagelijkse energieverbruik van senioren van 55 - 65 jaar

Regelmatig lichamelijk actief zijn leidt bij ouderen tot een beter behoud van gezondheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Toch is een groot percentage ouderen niet of weinig lichamelijk actief.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 36, 6, 2003. M. Stevens, K.A.P.M. Lemmink, J. de Jong, K. Heineman. Trefwoorden: lichamelijke activiteit, bewegingsstimulering, veroudering

Regelmatig lichamelijk actief zijn leidt bij ouderen tot een beter behoud van gezondheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Toch is een groot percentage ouderen niet of weinig lichamelijk actief. Het Groninger Actief Leven Model (GALM) is een bewegingsstimuleringsstrategie die zich richt op senioren in de leeftijd van 55 tot en met 65 jaar die niet of niet meer sportief actief zijn. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van het effect van deelname aan het GALM-introductieprogramma op het dagelijkse energieverbruik. Met behulp van een dagboek voor lichamelijke activiteit werd bij 49 GALM-deelnemers het energieverbruik bepaald vóór en tijdens het volgen van het introductieprogramma. Het dagelijkse energieverbruik met betrekking tot sportieve activiteiten nam significant toe, waarschijnlijk als gevolg van deelname aan het GALMintroductieprogramma. Het totale dagelijkse energieverbruik nam daarentegen significant af. Seizoensinvloeden lijken hiervoor de belangrijkste verklaring.