Maandag 20 juli 2015

Het effect van een lunchwandelcampagne op het beweeggedrag van werknemers

In deze studie is nagegaan of een één jaar durende lunchwandelcampagne werknemers in sedentaire beroepen kan stimuleren om meer te bewegen.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 6, 2005. H. de Kraker, I.J.M. Hendriksen, V.H. Hildebrandt, E.M. de Korte, E.M.M. van der Maas. Trefwoorden: wandelen, lunchpauze, NNGB, bewegingsstimulering

In deze studie is nagegaan of een één jaar durende lunchwandelcampagne werknemers in sedentaire beroepen kan stimuleren om meer te bewegen. Hierbij is gekeken naar het effect van de campagne op het aantal werknemers dat wandelt tijdens de lunch, de frequentie van het lunchwandelen, het percentage werknemers dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de invloed van de bedrijfsomgeving op het lunchwandelgedrag. Hoewel de procesevaluatie gunstig was, bleken de effecten van de campagne gering. Weliswaar werd een toename van zowel het aantal lunchwandelaars als de frequentie van het lunchwandelen gevonden, deze toename was gering en bovendien ook zichtbaar in de controlegroep. Wel bleek de campagne twee bestudeerde neveneffecten gunstig beïnvloed te hebben: de attitude van de werknemers ten aanzien van bewegen en het sporten in de vrije tijd. Dit leidde echter niet tot een toename van het aantal werknemers dat aan de NNGB voldeed. De omgeving van het bedrijf bleek in deze studie niet van invloed op de gevonden effecten. Door de lage en vermoedelijk selectieve respons moeten deze resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Geconcludeerd wordt dat een campagne die vooral op de individuele werknemers gericht is niet voldoende effectief is. Aanbevolen wordt na te gaan of acties die meer gericht zijn op het beïnvloeden van de bedrijfscultuur betere resultaten laten zien.