Dinsdag 28 juli 2015

Hematocriet bij topsporters

Hemoglobineconcentratie en hematocrietwaarde kunnen met recombinant humaan erythropoëtine tot niet-fysiologische waarden worden verhoogd.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2001. P.C.J. Vergouwen, T. Collée, J.J.M. Marx. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, hemoglobine, hematocriet, HB, HT, EPO, doping, erythropoëtine

Hemoglobineconcentratie en hematocrietwaarde kunnen met recombinant humaan erythropoëtine tot niet-fysiologische waarden worden verhoogd. Betere sportprestaties lijken dan mogelijk, echter ten koste van risico’s voor de gezondheid. Om doping met recombinant humaan erythropoëtine te voorkomen verbiedt de Union Cycliste Internationale bij een hematocrietwaarde boven de 0,50 deelname aan wedstrijden. Indien deze kritische waarde te laag gekozen is kunnen sporters ten onrechte worden uitgesloten. Daarom werd de hematocrietwaarde van topsporters (50 mannen en 41 vrouwen) gedurende 43 maanden vervolgd en werden de waarden vergeleken met die van normale personen (134 mannen en 144 vrouwen). Er werd geen significant verschil gevonden tussen de hematocrietwaarde van normale personen en topsporters. Een aantal controle personen had echter, evenals enkele topsporters, een hematocrietwaarde boven de 0,50. “Te hoge” waarden werden vooral gevonden bij geboren en getogen hooglanders. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het hanteren van de grenswaarde van 0,50 zal leiden tot het onterecht uitsluiten van sporters, vooral in takken van sport waarbinnen “high altitude natives” actief zijn.