Donderdag 06 oktober 2016

Handleiding voor beoordeling ECG van sporters

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen en hulpmiddelen als handleidingen en vragenlijsten op haar website gepubliceerd. Op de website staat ook de handleiding voor de beoordeling van ECG's van sporters.
Handleiding voor beoordeling ECG van sporters (2015). Handleiding gehanteerd door VSG. refwoorden: ECG, pacemaker, extrasytolen, hartfrequentie, hartas, PQ, QRS, hemiblock, bundeltakblok, atrium, atriumoverbelasting, ventrikel, hypertrofie, infarct, ST, segment, elevatie, T-opafwijking, t-top, WPW, Brugada, pericarditiis, microvoltages, AV-block, RBTB, QT-tijd, golf, amplitude, deflectie,

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen en hulpdocumenten als handleidingen en vragenlijsten op haar website gepubliceerd. Zo ook de handleiding 'Handleiding voor beoordeling ECG van sporters'. 

De handleiding bevat punten waarop gelet dient te worden in de beoordeling van een ECG van een sporter. Tevens wordt een handreiking geleverd omtrent het meten van de QT-tijd als het QT-segment afwijkt van normaal, inclusief enkele voorbeelden.