Vrijdag 11 september 2015

Handleiding - Over euro en effect. Economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering.

Een handleiding voor de economische evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers van gezondheidsbevorderende instellingen. Uitgave van VeiligheidNL

De handleiding "Over euro en effect' biedt ondersteuning aan onderzoekers in gezondheidsbevorderende instellingen bij de uitvoering van economische evaluaties. Het is een hulpmiddel bij het verzamelen van gegevens over de kosten en effecten van interventies om daaruit de kosteneffectiviteit te berekenen. De handleiding draagt bij aan een gedegen evaluatie van interventies. Economische evaluaties spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming op diverse terreinen binnen de gezondheidszorg. Bij gezondheidsbevordering worden economische evaluaties niet standaard uitgevoerd, maar is de laatste jaren een toenemende belangstelling zichtbaar voor doelmatigheidsonderzoek. Hierbij is er sprake van specifieke problemen, waarvoor niet altijd eenvoudige oplossingen voorhanden zijn. In deze handleiding worden enerzijds de methoden voor economische evaluaties beschreven volgens de geldende standaarden, maar maar worden ook handvaten aangeboden voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek in de lokale uitvoeringspraktijk.

  Bronvermelding: Wit, C.A. de, Tariq, L., van Gils, P. & Panneman, P.J.M. (2010). Over Euro en Effect; handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering. VeiligheidNL & RIVM, Amsterdam.