Maandag 03 augustus 2015

Hamstringblessure bij sporters

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van een acute traumatische passieve overrekking (stretch type) of acute actieve overbelasting (sprint type) van de hamstrings
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2012). H. Inklaar & A. Weir, e.a., VSG. Evidence based. Trefwoorden: hamstring, monodisciplinair, richtlijnen

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De samensteller van de richtlijn heeft onafhankelijk gehandeld en was werkzaam op verzoek van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Een concept van de richtlijn werd op verzoek van de samensteller in eerste instantie beoordeeld en becommentarieerd door twee expert consulenten met betrekking tot het onderwerp van de richtlijn.

Inhoud richtlijn:

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
1.1. Aanleiding en achtergrond
1.2. Doelstelling
1.3. Richtlijngebruikers
1.4. Definities en afbakening klinisch probleem
1.5. Probleemomschrijving en uitgangsvragen
1.6. Expertgroep
1.7. Wetenschappelijke onderbouwing
1.8. Kosteneffectiviteit
1.9. Juridische betekenis van de richtlijnen

Hoofdstuk 2 Specifieke inleiding
2.1. Welke epidemiologische gegevens zijn bekend over hamstringblessures bij sporters?
2.2. Welke risicofactoren zijn bekend bij hamstringblessures bij sporters?

Hoofdstuk 3 Diagnostiek
3.1 Welk klinisch onderzoek moet worden gedaan bij sporters met hamstringblessures?
3.2 Wat is de rol van aanvullend onderzoek bij het stellen van de diagnose?

Hoofdstuk 4 Behandeling/revalidatie
4.1 Welke behandelingsmogelijkheden worden gebruikt bij hamstringblessures bij sporters?
Wat is er bekend over de effectiviteit van de verschillende behandelingen?
Wanneer kan operatieve behandeling worden overwogen en toegepast?
Welke onderdelen moeten deel uitmaken van de revalidatie?

Hoofdstuk 5 Preventie
5.1 Welke interventies worden gebruikt bij de preventie van hamstringblessures bij sporters? Wat is er bekend over de effectiviteit van de verschillende interventiemethoden?

Hoofdstuk 6 Referenties

Samenvatting
Stroomdiagram onderzoek en prognose hamstringblessures
Protocol revalidatie hamstringblessures
Bijlagen