Maandag 06 juli 2015

Grenzen aan de sport; een theoretische analyse van het sportbegrip

Dit proefschrift schept helderheid in het sportbegrip en geeft tegelijkertijd een conceptuele analyse van het begrip.

Dit proefschrift schept helderheid in het sportbegrip en geeft tegelijkertijd een conceptuele analyse van het begrip. Hierbij staan verschillende vragen centraal. Is sport altijd gericht op competitie? Zijn sport en bewegen altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden? En ook: Wat is een game? Wat is bewegen? Wat is competitie? Wat is fair play? Dit boek zoekt naar antwoorden op deze vragen en stelt ook de onderlinge relatie tussen deze sportconcepten aan de orde.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com