Dinsdag 28 juli 2015

Geopereerde en conservatief behandelde patiënten met een voorste-kruisbandinsufficiëntie. Een vergelijking van de resultaten.

De functionele resultaten van patiënten met een voorstekruisbandinsufficiëntie, operatief of niet-operatief behandeld, werden onderzocht.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 34, 5, 2001. R.L. Diercks, M. Dijkstra. Trefwoorden: voorste-kruisbandreconstructie, conservatieve behandeling, operatieve behandeling, functioneel resultaat.

De functionele resultaten van patiënten met een voorstekruisbandinsufficiëntie, operatief of niet-operatief behandeld, werden onderzocht. Een groep van 40 patiënten kreeg een gericht trainingsprogramma en een groep van 20 een chirurgische behandeling. De patiënten die voor een operatieve behandeling kozen hadden voor het letsel een duidelijk hoger sportactiviteitenniveau dan de conservatief behandelde. Van de geopereerde patiënten was 79% tevreden, en bij 60% functioneerde de knie goed tot uitstekend. Van de conservatief behandelde groep was 44 % tevreden, en vond 27% dat de knie goed tot uitstekend functioneerde. Hoe hoger het sportieve activiteitenniveau na de behandeling lag, hoe meer klachten er over de knie werden gemeld. Bij geen van beide groepen bereikte het gemiddelde activiteitenniveau dezelfde hoogte als voor het letsel. Een groot deel van de patiënten was minder frequent en op een lager niveau gaan sporten, had een sport uitgekozen met minder risico voor knieletsel, of was gestopt met sporten. De keuze voor een behandeling bleek vooral bepaald te worden door het streven naar een actieve en sportieve levensstijl, en door maatschappelijke situaties.