Dinsdag 28 juli 2015

Fysiologische variabelen en lactaatindicatoren bij stapsgewijs opklimmende inspanning

Om het effect van duur van de belastingsstap bij opklimmende fietsinspanning op hartfrequentie, ademhalingsvariabelen en lactaat te bestuderen, ondergingen tien getrainde wielrenners drie opklimmende protocollen met verschillende duur per stap: 1, 2,5 en 5 minuten.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2003. H. Kuipers, G. Rietjens, F. Verstappen, W. van Ruiten, T. Koelewijn. Trefwoorden: inspanningstest, zuurstofopname, lactaatdrempel, anaerobe drempel,

Om het effect van duur van de belastingsstap bij opklimmende fietsinspanning op hartfrequentie, ademhalingsvariabelen en lactaat te bestuderen, ondergingen tien getrainde wielrenners drie opklimmende protocollen met verschillende duur per stap: 1, 2,5 en 5 minuten. Om de maximale lactaat steady state te bepalen werd een vierde test gedaan, waarbij drie stappen van elk 15 min werden gegeven, gebaseerd op de belasting bij 4 mmol.L-1 lactaat (W4) uit de test met 5 min per stap, te weten: W4-25 watt, W4 en W4+25 watt. De hoogst gehaalde gemiddelde belasting bij stappen van 5 min was lager dan bij stappen van 1 min (312 versus 388 watt). Piekzuurstofopname en piekhartfrequentie waren lager bij het protocol met 5 min per stap vergeleken met 1 min per stap (4,73 L.min-1 versus 4,91 L.min-1 voor zuurstofopname en 186 versus 194 slagen per min voor hartfrequentie). De bloed lactaatconcentraties waren lager bij het protocol van 2,5 min per stap, vergeleken met 5 min per stap. De ademfrequentie toonde geen drempelgedrag. Als fysiologische variabelen gebruikt worden bij een opklimmend belastingsprotocol moet de duur van de stap worden meegewogen. Voor lactaatmetingen moet iedere stap minstens 5 min duren. De maximale lactaat steady state belasting kan worden benaderd uit W4 met het protocol van 5 min per stap.