Maandag 03 augustus 2015

Food habits in athletes

Een nationaal onderzoek naar de voedingsgewoonten van verschillende groepen van topatleten. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in voedsel- en voedingsstoffeninneming en in het maaltijdpatroon.

Talent, training, goed materiaal en goede voeding vormen de basis voor een optimale sportprestatie. Op fysiologisch gebied is veel onderzoek gedaan naar de energiebehoefte en de relatie voeding en sport. Tegelijkertijd ontbreekt een systematische analyse van de voedingsgewoonten van intensief  sportende atleten. Informatie over voedingsgewoonten van topatleten is een onontbeerlijke voorwaarde voor een adequate voedingsadvisering. Om deze reden zijn we gestart met een nationaal onderzoek naar de voedingsgewoonten van verschillende groepen van topatleten. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in voedsel- en voedingsstoffeninneming en in het maaltijdpatroon. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen zijn groepen van duursporters, krachtsporters en teamsporters benaderd. Voorwaarde voor selectie was een dagelijkse training van 1 tot 2 uur en het deelnemen aan wedstrijden in (inter)nationaal niveau.