Vrijdag 11 september 2015

Fietsvermogen in de klim

In dit artikel wordt het totaal geleverde vermogen besproken dat nodig is om een helling te beklimmen in een bepaalde tijd. De klimtijd is afhankelijk van te overwinnen krachten zoals lucht-, rol- en hellingweerstand. De relatie tussen de weerstandkrachten, klimtijd en het totaal te leveren vermogen wordt besproken.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde, 3, 2012. H.H.N. Oonk. M.A.M. Berger. Trefwoorden: vermogen, fietsen, cols, weerstandskrachten, helling, luchtweerstand, rolweerstand, zwaartekracht,

Past figuur 1 pagina 33 in relatie tot een witte titel?