Donderdag 30 juli 2015

Fasciopathia/fasciosis plantaris bij sporters

De diagnose en behandeling van sporters met een fasciopathia/fasciosis plantaris is een complex en uitdagend probleem. Wat betreft het risico op het oplopen van een fasciopathia/fasciosis plantaris lijkt er een selectie naar tak van sport, niveau van sportbeoefening, leeftijd en blessurevoorgeschiedenis.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2013). H. Inklaar, F. Hartgens, I. Janssen. VSG evidence based, expert opinions. Trefwoorden: Fasciopathia, fasciosis plantaris, aponeurosis plantaris, calcaneus, pronatie, dorsiflexie-eversietest, windlass test, chronische plantaire hielpijn, hielpijn, taping, kuit, stretching, iontophorese, ESWT, shock wave, shockwave, laser, dry needling, acupunctuur, nachtspalk, Orthosen, nlegzolen, NSAID, Corticosteroiden, Autoloog serum, plaatjesrijk plasma, injectietherapie, Hyperosmolaire dextrose, lidocaine, operatie, overpronatie, onderpronatie, Cryotherapie,

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De leden van de werkgroep, verantwoordelijk voor het opstellen van de richtlijn, hebben onafhankelijk gehandeld en waren werkzaam op verzoek van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.

Inhoud richtlijn:

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
1.2 Doelstelling
1.3 Richtlijngebruikers
1.4 Definities en afbakening klinisch probleem
1.5 Probleemomschrijving en uitgangsvragen
1.6 Werkgroep
1.7 Wetenschappelijke onderbouwing
1.8 Kosteneffectiviteit
1.9 Juridische betekenis van richtlijnen

Hoofdstuk 2 Specifieke inleiding
2.1 Welke epidemiologische gegevens zijn bekend over de fasciopathia/fasciosis plantaris bij sporters?
2.2 Welke risicofactoren zijn bekend bij de fasciopathia/fasciosis plantaris bij sporters?

Hoofdstuk 3 Diagnostiek
3.1 Welk klinisch onderzoek moet worden gedaan bij sporters met een fasciopathia/fasciosis plantaris?
3.2 Wat is de rol van aanvullend onderzoek bij het stellen van de diagnose?

Hoofdstuk 4 Behandeling
4.1 Welke behandelingsmogelijkheden worden gebruikt bij de fasciopathia/fasciosis plantaris bij sporters?
Wat is er bekend over de effectiviteit van de verschillende behandelingen?
Wanneer moet er een operatieve behandeling worden overwogen en wat zijn de resultaten?

Hoofdstuk 5 Referenties

Samenvatting
Stroomdiagram behandeling fasciopathia plantaris
Protocol behandeling fasciopathia plantaris
Overzicht van de aanbevelingen
Bijlagen