Woensdag 26 augustus 2015

Extensor carpi ulnaris luxatie. Een casusbespreking bij een polsstokhoogspringer

Extensor carpi ulnaris (ECU) luxatie is een zeldzame aandoening die vooral beschreven is bij jonge racket- en sticksporters. In dit artikel wordt een casus beschreven van een ECU-luxatie bij een polsstokhoogspringer.
Casuistiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde, 4, 2009. T. Bongers, M. Ritt, F. de Heer, J. L. Tol. Trefwoorden: extensor carpi ulnaris, luxatie, polsstokspringen diagnostiek, therapie, ecu, pols, humerus, ulna,

x