Vrijdag 03 juli 2015

Exercise and brain neurotransmission

De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift was om de invloed van inspanning op neurotransmissie in de hersenen na te gaan. Er is voor microdialyse als een collectietechniek gekozen om de extracellulaire concentraties aan neurotransmitters in het striatum en de hippocampus van de rat te meten. Bovendien is getracht om bij de mens de 'uithoudingstijd' te verlengen. Er werd een dubbelblinde placebo gecontroleerde test uitgevoerd waarbij of wel placebo, een dopamine precursor, of een serotonine antagonist werd toegediend tijdens een uitputtingsinspanning op de fietsergometer aan 65% Wattmax.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com