Maandag 07 september 2015

Excentrische training en spierpijn

Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2002. A. van der Laarse. Trefwoorden: serumactiviteit, spierschade, inflammatoire respons, isokinetische eccentrische contractie, cytokinen

Spierpijn als gevolg van maximale isokinetische eccentrische contractie van de niet-dominante armspieren (drie maal tien keer een gewicht heffen met de onderarm waarbij de elleboog zich buigt van 180o naar 50o) treedt op de eerste tot de vierde dag na de oefening op en is geassocieerd met verhoging van de serum CPK-activiteit. Twee uur na de oefening is de serum interleukine-1 (IL-1) spiegel verhoogd. Zwelling van de bovenarm wordt gezien op de derde tot met de zesde dag. De vraag was in hoeverre herhaling van deze oefening tijdens de volgende zes dagen de spierbeschadiging en inflammatie verergert. Dit onderzoek is uitgevoerd met 22 studenten van gemiddeld negentien jaar die de testoefening niet tevoren getraind hadden. Twaalf studenten verrichtten de oefening alleen op dag één en tien studenten op dag één tot en met zeven. De resultaten laten zien dat herhaling van de oefening op de volgende zes dagen geen additionele gevolgen op de ernst van de spierpijn, serumactiviteiten van CPK, LDH en AST, serumconcentratie van IL-1 en bovenarmomtrek (maat van spierzwelling) heeft, in vergelijking met hen die de oefening slechts eenmaal uitvoerden. De auteurs concluderen dat hoewel de testoefening een duidelijke spierschade met inflammatoire respons tot gevolg heeft, dagelijkse herhaling van de oefening op de zes volgende dagen geen uitbreiding van spierschade veroorzaakt. Deze uitkomst kan wellicht worden verklaard door de waarneming dat op de dagen twee tot en met zeven minder arbeid per oefening (–30% tot –43% op de dagen twee tot en met vijf ) wordt geleverd. Onderzoek: Chen TC en Hsieh SS, effects of a 7-day eccentric training period on muscle damage and inflammation. Med Sci Sports Exerc 2001;33:1732-1738.

S