Maandag 10 augustus 2015

Excentrische oefentherapie bij patiënten met een chronische achillestendinopathie: een systematisch literatuuroverzicht

Effectstudies over excentrische oefentherapie bij patiënten met een chronische achillestendinopathie werden geïdentificeerd via systematische zoekopdrachten in elektronische databases. Deze studies van excentrische oefentherapie werden beoordeeld op methodologische kwaliteit aan de hand van de Delphi-lijst.
Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport 39, 3, juni 2006. J.J. Kingma, R. de Knikker, H. Wittink, T. Takken Trefwoorden: achillespees, pijn, tendinose, excentrisch trainen, achillestendinopathie

Doel: Op systematische wijze samenvatten van studies betreffende de resultaten van excentrische oefentherapie bij patiënten met een chronische achillestendinopathie.

Materiaal en methoden: Effectstudies over excentrische oefentherapie bij patiënten met een chronische achillestendinopathie werden geïdentificeerd via systematische zoekopdrachten in elektronische databases. Deze studies van excentrische oefentherapie werden beoordeeld op methodologische kwaliteit aan de hand van de Delphi-lijst. Resultaten: Negen effectstudies werden geïncludeerd, waarvan maar één voldoende scoorde qua methodologische kwaliteit. De geïncludeerde onderzoeken lieten wel zien dat excentrische oefentherapie resulteerde in een afname van de pijnscore bij patiënten met een chronische achillestendinopathie. Conclusie: Excentrische oefentherapie bij patiënten met een chronische achillestendinopathie lijkt effectief qua pijnafname, echter het effect is op dit moment niet eenduidig vast te stellen vanwege de methodologische tekortkomingen van de onderzoeken. Een grote methodologisch goed opgezette studie waarin functionele uitkomstmaten zijn meegenomen is nodig.