Maandag 07 september 2015

Evidence statement - Warm-up and stretching prior to exercise to reduce the risk and/or occurrence of muscle/tendon-related sports injuries (education)

Een engelstalig evidence statement over de effectiviteit van een warming up en een sportspecifiek rekprotocol, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers en sporters. Het statement is geschreven en uitgegeven door veiligheidNL

De evidence statement "Warm-up and stretching prior to exercise to reduce the risk and/or occurrence of muscle/tendon-related sports injuries (education)" concludeert dat er aanwijzijngen zijn voor een preventief effect van een warming up en een sportspecifiek rekprotocol. Er zijn aanwijzingen zijn voor een preventief effect van een warming-up programma dat bestaat uit algemene oefeningen, sportspecifieke oefeningen en sportspecifieke rekoefeningen. In reviews die rekoefeningen centraal stellen (dus zonder uitgebreid warming-up programma) worden tegenstrijdige conclusies getrokken betreffende de effectiviteit van statische rekoefeningen. Reden hiervoor is dat de reviews zich richten op verschillende typen blessures. Statische rekoefeningen kunnen geen botbreuken of gewrichtsblessures voorkomen, maar voor de preventie van spier- en peesblessures en overbelastingblessures aan de benen bestaan er wel aanwijzingen voor effectiviteit van statische rekoefeningen. Sporters worden geadviseerd om een warming-up en een sportspecifiek rekprotocol uit te voren voordat zij daadwerkelijk aan de sportactiviteit gaan deelnemen. In de meest ideale situatie moet de warming-up maximaal 15 minuten voorafgaand aan de activiteit plaatsvinden om van de effecten te kunnen profiteren. Het protocol moet aangepast zijn aan de individuele behoeften en de te verrichten sportactiviteit.