Maandag 07 september 2015

Evidence statement - Tape to prevent wrist injuries (product)

Een engelstalig evidence statement over het effect van tape ter voorkoming van polsblessures, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers en sporters. Het statement is geschreven en uitgegeven door veiligheidNL

De evidende statement "Tape to prevent wrist injuries (product)" concludeert dat er geen uitspraak mogelijk is omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Het tapen van de pols gebeurt in sporten als turnen om het gewricht te stabiliseren en de bewegingsuitslag te beperken. Deskundigen zien geen reden om het gebruik van tape voor deze doeleinden af te raden. De effectiviteit van de tape hangt erg nauw samen met de manier waarop het aangebracht wordt.