Maandag 07 september 2015

Evidence statement - Tape to prevent thumb injuries in sports

Een engelstalig evidence statement over de effectiviteit van tape in het voorkomen van duimblessures, gepubliceerd in 2009, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers en sporters. Het statement is geschreven en uitgegeven door veiligheidNL.

De evidence statement "Tape to prevent thumb injuries in sport" geeft informatie over het bestaande bewijs over de effectiviteit van tape in het voorkomen van duimblessures. Er is geen wetenschappelijke literatuur bekend waarin onderzoek naar de effectiviteit van tape voor de duim wordt besproken. Door gebrek aan literatuur is geen uitspraak mogelijk. Deskundigen geven aan dat (bal-)sporters die reeds een duimblessure hebben gehad, tape kunnen gebruiken om een recidief blessure te voorkomen. Het intapen van de duim zorgt voor stabilisatie van het gewricht en beperkt de bewegingsuitslag. De effectiviteit van de tape hangt erg nauw samen met de manier waarop het aangebracht wordt.